Obiekty hodowlane

Zasady usługi mycia i dezynfekcji obiektów hodowlanych

Każdy pierwszy zabieg w zgłoszonym obiekcie poprzedzamy osobistym audytem.

W trakcie audytu są ustalane:

  • zakres zleconych prac,
  • wymiary budynku, wymiary terenu,
  • ilość linii pojenia i karmienia,
  • stan techniczny budynku: stan podłogi, ścian i sufitu, rodzaj konstrukcji, ilość i rozmieszczenie dostępnych punktów ujęć wody wraz z przekrojami rur i rozmiarami niezbędnych złączek, ilość i rozmieszczenie przyłączy elektrycznych 230V i 400V wraz z wielkością stosowanych zabezpieczeń, rodzaj i ilość elementów systemu wentylacji i ich dostępność, sposób odprowadzenia zużytej wody,
  • ewentualny zakres prac na wysokościach,
  • w oparciu o szczegółowe informacje zleceniodawcy sugerujemy rodzaj zabiegów [technika wykonania] a także niezbędną szacunkową ilość preparatów i ich stężenie.

Po ustaleniu powyższych danych omawiamy:

  • termin wykonania prac,
  • sumę, termin i sposób zapłaty,
  • osoby do kontaktu wraz z numerami telefonów.