Kontakt

Ozon-Mosquito w Ostródzie

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, ozonowanie, mycie obiektów.

Ozon-Mosquito w Ostródzie specjalizuje się w świadczeniu usług DDD, czyli dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Współpracujemy z hotelami, pensjonatami, gospodarstwami rolnymi. Dezynfekujemy i czyścimy budynki hodowlane, przeprowadzamy ozonowanie w samochodach i obiektach różnego typu.

Zapraszamy do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu.

Ozon-Mosquito
Krystyna Jenczyk

Kopernika 21/5
14-100 Ostróda
tel. 696-872-365
tel. 608-379-708
e-mail: biuro@ozon-mosquito.com
e-mail: krystyna.jenczyk@ozon-mosquito.com
e-mail: cezary.jenczyk@ozon-mosquito.com
www.ozon-mosquito.com

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

   

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ozon-Mosquito Krystyna Jenczyk z siedzibą przy ul. ul. Mikołaja Kopernika 21 m. 5, 14-100 Ostróda, tel. 696 872 365.
  1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni Administrator. Wszelkie informacje oraz pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jenczyk@ozon-mosquito.com lub poprzez wysyłkę informacji na adres korespondencyjny.
  1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest obsługa składanych przez Państwa zamówień, zleceń i  prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej oraz składanie  ofert handlowych prowadzonych w związku z naszą działalnością.

  Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

          W naszej bazie danych posiadamy Państwa dane w postaci:

  imienia i nazwiska, właściciela firmy, nazwy firmy, adresów, nr telefonu jako nr kontaktowego, adresu  e-mail  do kontaktu  oraz  historii związanej z dotychczasową współpracą.

   

  1. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. a RODO (udzielona przez Państwa zgoda) i/lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarta z Państwem umowa lub podjęcie działań zawarciem umowy).
  2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa.
  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zlecenia/obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  • wypełnienia obowiązku firmy Ozon-Mosquito Krystyna Jenczyk, który wynika z przepisów podatkowych bądź rachunkowych tj. 5 lat + okres do końca 1 –go roku od daty, w którym nastąpiła sprzedaż.
  1. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza zasięg Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (wiąże się to z brakiem możliwości realizacji zamówień) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

  Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

  1. Podanie Państwa danych w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Wypełniając formularz wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  akceptujecie przepisy dotyczące RODO i politykę prywatności.