Gospodarstwa rolne

Oferta usług DDD dla gospodarstw rolnych

Firma OZON – MOSQUITO przedstawia Państwu ofertę usług z branży DDD. Usługi wykonujemy przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu, gwarantującego najwyższą efektywność przy zastosowaniu sprawdzonych preparatów, uznanych w świecie producentów. W trakcie wykonywania otrzymanych zleceń stosujemy preparaty posiadające stosowne pozwolenia dopuszczające je do użycia na terytorium RP. Przed przystąpieniem do wykonywania zleconych prac, ściśle określamy ich zakres, termin, w uzgodnieniu ze zleceniodawcą dokonujemy wyboru preparatów i ich stężeń, określamy wielkość kosztów – cenę za wykonanie usługi .

Uwzględniając charakterystykę Państwa gospodarstwa, praktycznie ciągłe narażenie ludzi, zwierząt i plonów na kontakt z chorobotwórczymi patogenami, roztoczami, grzybami i pleśniami jak i ich zarodnikami, insektami i gryzoniami, mamy do zaoferowania następujące zabiegi:

Dezynfekcja

Zwalczanie wszelkich patogenów w tym wirusów otoczkowanych i nieotoczkowanych, bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, grzybów pleśni i ich zarodników, roztoczy i innych alergenów .Dezynfekcję można przeprowadzić następującymi metodami :

 • oprysk,
 • termozamgławianie,
 • zamgławianie ULV,
 • ozonowanie .

Dezynsekcja

Zabiegi zwalczające insekty są bardzo zróżnicowane w zależności od miejsca występowania i ich rodzaju jak też wielkości populacji . Powyższe uwarunkowania wymuszają stosowanie różnych preparatów, urządzeń i technik. Niejednokrotnie w celu uzyskania powodzenia prowadzonej akcji należy zastosować równolegle następujące metody :

 • oprysk,
 • oprysk specjalny (na larwy),
 • termozamgławianie terenu,
 • termozamgławianie obiektów,
 • żelowanie, orientacyjny koszt
 • likwidacja gniazd os,
 • likwidacja gniazd szerszeni.

Deratyzacja

Przedsięwzięcia mające na celu zwalczenie gryzoni, dzielimy na kilka faz: audyt obiektu, sporządzenie planów akcji deratyzacyjnej, instalację stacji deratyzacyjnych i ich oznakowanie, wykładanie trutek dostosowanych do miejsca, monitoring prowadzony według ustalonego planu. Koszty akcji deratyzacyjnej obejmują :

 • zakup stacji deratyzacyjnych, dostosowanych do miejsca,
 • zakup pułapek żywołownych,
 • wypełnienie stacji deratyzacyjnych i ich uzupełnianie wg potrzeb,
 • monitoring obiektów objętych akcją na początku co 10 dni, później 2 razy na miesiąc, utylizacja padłych gryzoni, cena ustalana indywidualnie

Mycie obiektów

Mycie obiektów gospodarczych w tym hodowlanych przy pomocy różnorodnych preparatów myjących wysoko i niskopieniące dostosowane do potrzeb i wymagań zleceniodawców:

 • mycie posadzek, ścian, stropów, systemów pojenia, karmienia i wentylacji,
 • mycie myjkami wysokociśnieniowymi zimno i gorącowodnymi,
 • mycie parowe,
 • pianowanie.